Osnovano humanitarno udruženje KUPI KURBAN

Podijelite objavu:

Rješenjem Federalnog zavoda za statistiku broj: 07-32-5-4686/22 od 18.04.2022. godine u dokumentu Obavještenje o rasvrstavanju pravnog lica prema Klasifikaciji djelatnosti, osnovano je pravno lice Udruženje “KUPI KURBAN” sa adresom Branilaca broj 3, u Kaknju.

Djelatnost humanitarnog udruženja “KUPI KURBAN” je Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja” – Šifra djelatnosti 88.99 i pripadajući ID broj udruženja je 4219154670005.

Instrukcije za uplatu donacija na udruženje:

1413575320057816 – Udruženje KUPI KURBAN (BAM)
1413575310012496 – Udruženje KUPI KURBAN (EUR)

Kontakt telefon:

062/131-364 (Sarajevo)

061/362-654 (Kakanj)

061/362-611 (Kakanj)

Iz kategorije

Jeste li naručili svoj kurban?

Jednostavno, jednim klikom do kurbana.