Pitanje – Odgovor – Koliko junica mora biti stara da je mogu klati kao kurban?

Podijelite objavu:

Pitanje:

Imam junicu koja će, ako Bog da, na dan Kurban Bajrama imati nepune dvije godine, tačnije rečeno trebat će joj 15 dana da napuni dvije godine, pa da li je mogu zaklati na ime kurbana?

Odgovor:

Da bi goveče moglo biti prinešeno kao kurban uvjet je da bude staro dvije godine i zađe u treću po lunarnoj kalendarskoj godini.

Ako nedostaje 15 dana da goveče napuni dvije sunčeve kalendarske godine, ono se može žrtvovati kao kurban jer je napunilo dvije mjesečeve kalendarske godine, s obzirom na to da je mjesečeva godina kraća od sunčeve za deset dana, a za dvije godine to je dvadeset dana. Prema tome ono ima dvije mjesečeve kalendarske godine i ušlo je u treću godini te ispunjava uvjet vezan za starost.

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković , Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice.

Iz kategorije

Jeste li naručili svoj kurban?

Jednostavno, jednim klikom do kurbana.